Produkty a řešení / Datová úložiště

Řešení pro ukládání dat

S rostoucími požadavky na ukládání dat roste i infrastruktura systémů pro ukládání dat. Tím se zvyšuje složitost IT a rostou nároky na jejich správu i další náklady.

Námi nabízené produkty společností IBM a HP mohou vaše požadavky na správu informací plně uspokojit neboť umožňují zjednodušit vaši infrastrukturu, snížit vaše náklady na vlastnictví (TCO), chránit vaše data a efektivně spravovat informace po celou dobu jejich životního cyklu.

Nabízíme novátorská řešení týkající se klíčových faktorů v oblasti ukládání dat, kterými jsou infrastructure simplification (zjednodušení infrastruktury), business continuity (zajištění kontinuity provozu) a information lifecycle management (správa životního cyklu informací).


Co nabízíme?

 promo akce

novinky
Šifrovaná komunikace
27.11.2017
Dovolujeme si vám představit silnou ochranu dat ve formě hardwarového klíče – Talkey.
- Šifrování e-mailů Šifrovanou komunikaci chatem
- Otevření e-mailu a souboru po určitou dobu
- Smazání již odeslaných e-mailů v zařízení adresáta
- Šifrování souborů, složek v počítači i na serveru
- Bezpečné smazání souborů bez zanechání stop na disku

Více čtěte zde!


Vzdělávání - Brain Computers
1.3.2017
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Více čtěte zde!