Produkty a řešení / Datová úložiště

Řešení pro ukládání dat

S rostoucími požadavky na ukládání dat roste i infrastruktura systémů pro ukládání dat. Tím se zvyšuje složitost IT a rostou nároky na jejich správu i další náklady.

Námi nabízené produkty společností IBM a HP mohou vaše požadavky na správu informací plně uspokojit neboť umožňují zjednodušit vaši infrastrukturu, snížit vaše náklady na vlastnictví (TCO), chránit vaše data a efektivně spravovat informace po celou dobu jejich životního cyklu.

Nabízíme novátorská řešení týkající se klíčových faktorů v oblasti ukládání dat, kterými jsou infrastructure simplification (zjednodušení infrastruktury), business continuity (zajištění kontinuity provozu) a information lifecycle management (správa životního cyklu informací).


Co nabízíme?

 promo akce

novinky
test
6.4.2017
dsadfadsf