Reference

Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

   „Nejsme sice velký úřad, ale dbáme na to, aby činnosti našich zaměstnanců, které vykonávají pro potřeby občanů, byli prováděny s maximální možným zabezpečením proti kybernetickým útokům“.

   Rozhodli jsme se v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti zvýšit odolnost pracovníků úřadu proti kybernetickým útokům školením o Informační bezpečnosti. Školení bylo vedeno zkušeným a certifikovaným lektorem Ing. Milanem Jandorou, bylo velmi zajímavé a obsahovalo nejen upozornění na zneužití informačních aktiv v různých oblastech provozu IT služeb, ale i doporučení jak postupovat.

                   Ing. Miroslav Adámek – tajemník, tel: +420 554 795 101

 

Statutární Město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 - Havířov-Město

   „Město Havířov pro zajištění služeb občanům využívá Informační aktiva, která ze zákona o kybernetické bezpečnosti vyžadují vysokou míru zabezpečení a kvalifikované zajištění provozu a užívání“

   Zaměstnanci při poskytování služeb pracují s informačními systémy státní správy, které při nedbalém a nepozorném používání mohou být zneužity kybernetickými útoky. Město Havířov v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti využilo nabídky školení společnosti BRAIN computers s.r.o. na zvýšení povědomí o informační bezpečnosti a schopnosti uživatelů reagovat na bezpečnostní incidenty. Školení bylo vedeno profesionální formou, zkušeným lektorem a specialistou na problematiku prevence proti kybernetickým útokům Ing. Milanem Jandorou.

                   Jiří KUBALA - vedoucí oddělení informatiky, Magistrát města Havířova, +420 596 803 262

Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

společnost Veletrhy Brno je organizátorem odborných mezinárodních veletrhů na základě potřeb sektorů české ekonomiky, jejichž zájmy reprezentují příslušné odvětvové svazy, naši hlavní partneři. Společným zájmem akcionářů, Messe Düsseldorf a města Brna, vedení společnosti a zaměstnanců je dlouhodobě udržitelné veletržní podnikání a prosperita výstaviště v Brně. Základem našeho podnikání a naší výhodou je moderní výstaviště s kvalitní infrastrukturou na evropské úrovni, veletržní tradice, geografická poloha Brna a kvalitní zkušení zaměstnanci. Spokojenost našich vystavovatelů a návštěvníků, našich zákazníků, je naší základní hodnotou.

Ve spolupráci ve společnosti BRAIN computers s.r.o. jsme pro naše zaměstnance - běžné uživatele realizovali školení Informační bezpečnosti. Prevence v oblasti kybernetických útoků a ochrana našich aktiv v oblasti Informačních technologií je součástí naší bezpečnostní strategie a politiky. Školení společnosti BRAIN computers s.r.o. bylo provedeno na profesionální úrovni.

                                                                                  Bc. Martin  Kaspar  - CIO, tel: 541 153 156

 

DIAMO, státní podnik Odštěpný závod ODRA,  Sirotčí 1145/7, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 86

Odštěpný závod ODRA mimo jiné zabezpečuje péči o všechna hlavní důlní díla, která byla zlikvidována po 1. 1. 1946 v přidělených dobývacích prostorech. Čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a čerpání důlních vod z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Žofie do doby ukončení potřeby ochrany chráněného ložiskového území před zatopením. Dále správu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny OSTRAMO) a zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotovitelem.

Při těchto činnostech využíváme ICT techniku, služby a procesy, jejichž výpadek pro nás znamená ohrožení bezpečnosti našich činností. Využili jsme nabídky společnosti BRAIN computers s.r.o. na školení o Informační bezpečnosti a zvýšili tak schopnost našich zaměstnanců odolávat kybernetickým útokům. Se školením jsme byli velmi spokojeni a naši uživatelé si odnesli spoustu poznatků a postupů jak předcházet a řešit bezpečnostní události.

                                                                  Ing. Zdeněk Sýkora – správa ICT,  tel: +420 724 271 793

 

Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí 736 01

„Podstatou poskytovaných sociálních služeb i zdravotní péče je jejich kvalita, ohled na individuální potřeby klienta, respektování základních lidských hodnot a bezpečnost důvěrných informací“

Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci zacházejí při poskytování služeb s velmi důvěrnými a citlivými informacemi, které ukládají do registrů a databází, kde se vyžaduje vysoká míra zabezpečení, rozhodli jsme se ve spolupráci ve společnosti BRAIN computers s.r.o. realizovat školení Informační bezpečnosti. Cílem tohoto školení bylo především zvýšit úroveň uživatelů v oblasti Informační bezpečnosti. Školení bylo vedeno zkušeným lektorem ze společnosti BRAIN computers s.r.o., v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, jednoduchou a uživatelsky srozumitelnou formou a mělo pro naše zaměstnance vysokou Informační hodnotu. Se školením jsme byli velmi spokojeni.

                                   Ing. Milena Maroszová – vedoucí ekonomického úseku,  tel: +420 599 505 332

 

TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

   „Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 116letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí. Nosným výrobním programem jsou těžká nákladní off-road vozidla a automobily pro kombinovanou přepravu terén-silnice, které jsou v rámci zvyšujících se zákaznických požadavků neustále zdokonalovány“

   Zaměstnanci při výrobě a podpůrných procesech zabezpečující výrobu, používají informační aktiva, která při nepozorném používání mohou být zneužita a mohou způsobit výpadek provozu případně obchodní kontinuity a poškození značky TATRA.  Personální odbor ve spolupráci s odborem IT se rozhodli odborným školením zvýšit povědomí o informační bezpečnosti a schopnosti zaměstnanců reagovat na bezpečnostní incidenty. Školení bylo vedeno profesionální formou, zkušeným lektorem a specialistou na ochranu Informačních aktiv ze společnosti BRAIN computers s.r.o. Ing. Milanem Jandorou.

                                   Mgr. Marcela Mikulová – HR Manager, Tatra Trucks a.s., +420 556 492 080promo akce

novinky
CASHBACK WORLD
21.2.2018
BRAIN computers je od roku 2012 partnerem CASHBACK WORLD!
Více čtěte zde!


Šifrovaná komunikace
27.11.2017
Dovolujeme si vám představit silnou ochranu dat ve formě hardwarového klíče – Talkey.
- Šifrování e-mailů Šifrovanou komunikaci chatem
- Otevření e-mailu a souboru po určitou dobu
- Smazání již odeslaných e-mailů v zařízení adresáta
- Šifrování souborů, složek v počítači i na serveru
- Bezpečné smazání souborů bez zanechání stop na disku

Více čtěte zde!


Vzdělávání - Brain Computers
1.3.2017
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Více čtěte zde!