GDPR - ochrana osobních údajů dle nařízení legislativy EU


GDPR je v posledních měsících velmi často omílaným pojmem. Mnozí lidé ví, že mají tato čtyři písmenka něco společného s ochranou osobních údajů. Ti znalejší vědí přímo zkratku General Protection Data Regulation, tedy Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.


Nabízíme Vám služby v oblasti přípravy naplnění požadavků k nařízení o ochraně osobních údajů, známé také pod zkratkou GDPR, vstupující v účinnost od 25. května 2018. Uvedené nařízení je úzce spjato i s IT strukturami ve firmách.

Snaha je nabídnout velmi pragmatický a praktický přístup řešení GDPR jehož cílem není zahltit vás množstvím interních dokumentací, ale nabídnout řešení, které v plném rozsahu pokryje nezbytné potřeby ochrany zpracování osobních údajů podle GDPR.

Řešení je zcela transparentní vůči orgánům veřejné moci a subjektům údajů, přitom však v rozsahu, který bude co nejméně zatěžovat osoby zodpovědné za oblast ochrany osobních údajů, nebo vaše zaměstnance, kteří se budou na zpracování osobních údajů přímo podílet.

Doporučujeme tento postup:

  • Identifikace zpracování osobních údajů
  • Posouzení souladu vůči požadavkům GDPR a návrh opatření k ochraně zpracování osobních údajů
  • Zpracování nezbytných dokumentací
  • Realizace opatření pro soulad s GDPR

Nabízíme:

  • Bezpečnostní audity a penetrační testy, na základě kterých navrhujeme nápravná opatření pro zajištění ochrany před kybernetickými hrozbami.
  • Podle aktuálního stavu zabezpečení firemní sítě a dat nasazujeme softwarová i hardwarová řešení pro detekci anomálií a hrozeb, účinné blokování kybernetických útoků i ochranu důležitých dat před jejich odcizením, zneužitím či ztrátou.
  • Školíme naše zákazníky a připravujeme jejich IT infrastrukturu na soulad s regulací GDPR.

S čím Vám pomůžeme:

V rámci nařízení GDPR nabízíme dvě formy spolupráce:
  • Kontrola zabezpečení IT infrastruktury a bezpečnostních politik ve vaší společnosti, a následné úpravy ke zvýšení odolnosti
  • Kompletní analýza a zpracování dokumentace ke splnění souladu firemních procesů s nařízením GDPR

GDPR

GDPR – nástroje pro řešení

GDPR PRO ŠKOLY

GDPR PRO MALÉ FIRMY


Otestujete své znalosti. 

Stránky úřadu pro ochranu osobních údajů

 

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám poskytneme bližší informace.promo akce

novinky
Vzdělávání v BRAIN computers
1.11.2019
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Více čtěte zde!