Zabezpečení sítí a monitorování přístupu k aplikacím, dokumentům.

Díky spolupráci s předními světovými výrobci síťových bezpečnostních prvků máme k dispozici nejnovější know how z oblasti zabezpečení IT prostředků.

Zabezpečení sítí a koncových zařízení.

Bezpečnost sítě zajišťují kvalitní firewally a šifrování dat v PC, noteboocích, mobilních telefonech a na serverech.

Monitorování přístupu k aplikacím a dokumentům.

Nastavení práv a přístupů k jednotlivým aplikacím a dokumentům.

Sledování aktivit a neobvyklého chování uživatelů a sítě prostřednictvím logů umožňuje předejít vzniku bezpečnostních incidentů a hrozeb.

V případě bezpečnostní události je možné přesně zjistit příčinu jejího vzniku.

 

Na Vaše přání zrealizujeme komplexní řešení bezpečnosti Vaší sítě. Zpravidla tento proces zahrnuje následující kroky:  

  • u nově budovaných sítí vytvoření projektu a e-bezpečnostní politiky

  • u již fungujících sítí provedení bezpečnostního auditu, vytvoření projektu a návrhu e-bezpečnostní politiky

  • dodávka, implementace a konfigurace hardwarových a softwarových bezpečnostních prostředků

  • školení a instruktáž uživatelů v rámci nové e-bezpečnostní politiky organizace

  • monitoring efektivity implementovaných opatření

V oblasti kybernetické bezpečnosti, jež zahrnuje veškerá dnes používaná zařízení, se toto pravidlo s narůstajícími útoky projevuje o to více a na zabezpečení sítí a koncových zařízení je kladen mnohem větší důraz než dříve.

 

 

 promo akce

novinky
Vzdělávání v BRAIN computers
1.11.2019
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Více čtěte zde!