GDPR – Rozsah zpracování osobních údajů

Firma BRAIN computers s. r. o., se snaží o maximální spokojenost zákazníků a partnerů, kterým poskytuje služby v oblasti ICT se zaměřením na bezpečnost.  

Naší snahou je poskytované služby maximálně přizpůsobit potřebám klientů a v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou a věnujeme jí zvláštní pozornost. Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů jako i obecná ochrana dat je pro nás důležitou záležitostí našeho podnikání.  

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Rozsah osobních údajů – GDPR – vždy zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám poskytnete.   Zpracováváme osobní údaje, které obvykle zahrnují pouze jméno, příjmení, titul a e-mailovou adresu, dále společnost a pracovní zařazení. Pokud nám poskytnete, osobní údaje můžou obsahovat také další údaje, jako jsou informace o preferencích v oblasti ICT, datum narození, údaje z předložených dokladů, adresa, telefonní spojení, identifikace zařízení.  

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Souhlas se zpracováváním osobních údajů nám poskytujete z důvodů dle Vámi vybraných preferencí. Jde o Váš zájem z naší strany o poskytování informací o novinkách v oblasti ICT, poskytnutí produktových informací, obchodních nabídek, aktuálních ceníků, zajištění licencí, evidence klientů z důvodu statistik a za účelem zjištění relevantních potřeb subjektu údajů, nejčastěji pak zasílání pozvánek na konference, workshopy, semináře, akce.  

Jak dlouho a jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, a to pouze po dobu platnosti uděleného souhlasu. S ohledem na naše možnosti zpracování souhlasů ke zpracování osobních údajů je Váš souhlas vždy udělen do konce posledního dne kalendářního roku, ve kterém skončí zvolená délka platnosti.  

Komu zpřístupňujeme osobní údaje?

Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen zaměstnancům společnosti jako správci osobních údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a dále případným zpracovatelům údajů, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. V současné době jde pouze o evidovaný minimální rozsah a dobu potřebné servisní podpory interních systémů. V souladu s článkem 28 odst. 4 GDPR jsou všichni zpracovatelé osobních údajů zavázáni k minimálně stejné míře ochrany osobních údajů jako naše společnost. Aktuální výpis z evidence zpracovatelů osobních údajů bude kdykoliv na Vaši žádost poskytnut.   V případě poskytnutí osobních údajů na přihláškách či prezenčních listinách konkrétních akcí jako jsou konference, workshopy, semináře, webináře, akce apod., mohou být data v uvedeném rozsahu poskytnuta také spolupořadatelům či zástupcům výrobců, kteří se na akci partnersky podílejí. Dále pak při poskytnutí osobních údajů v žádostech o produktové informace a testovací verze, mohou být data v uvedeném rozsahu poskytnuta výrobci.  

Jaká jsou Vaše práva?

Jako subjekt údajů máte veškerá práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů, zejména pak práva zajištěná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi práva patří např. přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování.  

Jak nás můžete kontaktovat s dotazy či požadavky?  

Žádosti či požadavky lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby. Vaše požadavky či dotazy nám prosím zasílejte na následující kontakty:

  • Adresa: BRAIN computers s. r. o., Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava
  • E-mail: obchod@brain.cz

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz

    Aktuality / Reference