Máme pro Vás příklady hrozeb, které zachytil ThreatGuard 01/2024


V systému GitLab CE/EE byl objeven problém, který se týká všech verzí od 16.0 před 16.5.8, 16.6 před 16.6.6, 16.7 před 16.7.4 a 16.8 před 16.8.1 a který umožňuje autentizovanému uživateli zapisovat soubory na libovolná místa na serveru GitLab při vytváření workspace. Zranitelnost je evidována jako CVE-2024-0402 a má skóre CVSS 9,9 z maximálních 10. GitLab workspace jsou izolována sandbox prostředí pro oddělení vývoje jednotlivých aplikací. Zároveň byli odhaleny čtyři chyby střední závažnosti, které mohou vést k pádu služby regulárním výrazem (ReDoS), injekci HTML a odhalení veřejné e-mailové adresy uživatele prostřednictvím RSS kanálu s tagy.


Návrh řešení týmu viz ThreatGuard-ID: 3032


Ivanti vydala bezpečnostní aktualizace, které řeší kritickou zranitelnost ovlivňující její produkt Endpoint Manager (EPM), která by v případě úspěšného zneužití mohla vést ke vzdálenému spuštění kódu (RCE) na citlivých serverech. V případě zneužití může útočník s přístupem k interní síti využít nespecifikovanou injekci SQL ke spuštění libovolných SQL dotazů a načtení výstupu bez nutnosti autentizace. To pak může útočníkovi umožnit kontrolu nad počítači, na kterých běží agent EPM. To platí pro všechny instance MSSQL. Navíc, když je core server nakonfigurován pro použití Microsoft SQL Express, může to vést k RCE na core serveru. Ovlivnění produkt: Ivanti EPM 2021/EPM 2022 před SU5


Návrh řešení týmu viz ThreatGuard-ID: 2988


Zranitelnost CVE-2024-21591 Out-of-bounds zápis v J-Webu Juniper Networks Junos OS SRX Series a EX Series umožňuje neověřenému síťovému útočníkovi způsobit odmítnutí služby (DoS) nebo vzdálené spuštění kódu (RCE) a získat root oprávnění na zařízení. Tato zranitelnost je způsobena použitím nezabezpečené funkce umožňující útočníkovi přepsat libovolnou paměť.

Návrh řešení týmu viz ThreatGuard-ID: 3008

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz