Outsourcing IT

Správa IT infrastruktury, správa HW a SW, vstupní audit

Částečný nebo komplexní outsourcing IT infrastruktury

Cílem implementace částečného nebo komplexního outsourcingu IT služeb je zajištění IT podpory v plném rozsahu dle aktuálních požadavků zákazníka.

Outsourcing koncových zařízení

Kompletní péče o osobní a přenosné počítače včetně instalovaného programového vybavení, o tiskárny a ostatní zařízení (skenery, smartphony, tablety, atd.)

Outsourcing správy serverů a síťové infrastruktury

Cílem služby je zajištění bezpečného a spolehlivého provozu klíčové části IT infrastruktury nezbytné pro zajištění informační podpory podnikatelských aktivit zákazníka.

Vstupní audit IT

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky. IT outsourcing je individuální služba stejně jako jeho cena. Kontaktujte nás, abychom vám připravili program přesně podle vašich potřeb!

Proč zvolit Outsourcing IT u nás?

S provozem IT infrastruktury máme dlouholeté zkušenosti, dokážeme předem upozornit na kritická místa a rychle odhalit a řešit problémy. Časově se přizpůsobujeme našim zákazníkům a pomáháme jim výrazně šetřit náklady spojené s provozem jejich podnikového IT.

  • snížení nákladů (mzdové a provozní náklady, investice do vzdělání)
  • profesionální přístup
  • s vaším systémem budou pracovat dobře vyškolení odborníciplynulý vývoj ICT řešení
  • omezení jednorázových investickomplexní servis
  • ucelené ICT řešení, tedy hardware i software, zprovozníme a zajistíme následnou údržbu, rozvoj a servis
  • časová flexibilita IT specialistů a stále dostupné know-how
  • zásahy technika na místě, pokud problém nelze odstranit vzdáleně
  • smluvně garantované reakční doby

Správa počítačových sítí

Převezmeme do správy Vaši firemní počítačovou síť. Zjistíme její slabá místa a navrhneme vylepšení. Postaráme se o pravidelnou údržbu, monitorování či obměnu aktivních síťových prvků, serverů, tiskáren, koncových stanic a dalšich zařízení.

Návrhy a realizace nových sítí

Pokud plánujete vybudování (stavbu) nové nebo rozšíření stávající počítačové sítě, zpracujeme pro Vás návrh síťové infrastruktury a postaráme se i o jeho realizaci.

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz

    Aktuality / Reference