ICT bezpečnost

Ochrana proti vniknutí zvenčí, ochrana proti úniku zevnitř, zabezpečení interní sítě, vstupní audit bezpečnosti IT

Pomůžeme Vám

  • Lépe zabezpečit data nejen managementu a vývojových pracovníků – šifrování e-mailů, chatu, souborů a složek na PC i serverech, ochrana sítí a přístupů k jednotlivým aplikacím
  • Proškolit zaměstnance jak bezpečně nakládat s informacemi a být imunní vůči útokům – podvodné e-maily, vniknutí cizích osob na pracoviště apod.
  • Otestovat chování jejich pracovníků v praxi – penetrační testy – osobní, nebo kyber útoky.

Návrhy účinného zabezpečení IT

S rostoucí složitostí technologií a narůstající rychlostí vývoje nových prvků narůstá také náročnost správy všech IT sítí. V oblasti kybernetické bezpečnosti, jež zahrnuje veškerá dnes používaná zařízení, se toto pravidlo s narůstajícími útoky projevuje o to více a na zabezpečení sítí a koncových zařízení je kladen mnohem větší důraz než dříve.

V dnešních firmách není nic cennějšího, než samotná firemní data a vnitřní informace. Nejde jen o plány výrobků, informace o vnitřních procesech, maržích apod., ale jedná se také o informace o zaměstnancích, skýtající nejen osobní údaje, ale také mzdy a další data. Je nutné zaměřit se na zabezpečení těchto systémů a to nejen v rámci útoků z „venkovního“ prostředí, ale stejně tak i v rámci vnitřní firemní komunikace.

Kybernetickou bezpečnost dělíme na několik fází

  • Fáze č. 1 – Ochrana proti vniknutní „zvenčí“  FIREWALLY Jedná se o zapojení firewallů a antivirových programů do sítě. Tyto služby dokáží odfiltrovat většinu případných útoků, jež přichází v venkovního prostředí firmy.
  • Fáze č. 2 – Ochrana proti únikům dat „zevnitř“ Výše uvedené služby neochrání společnost ze strany jejich zaměstnanců a návštěvníků. K tomuto slouží různé monitorovací a další systémy, jež zamezují například vynesení dat z budovy.
  • Fáze č. 3 – Zálohování dat Další částí kybernetické bezpečnosti je zálohování dat pro případ výpadku systémů či externího vlivu – například požáru

Odborníci provádějící školení a penetrační testy mají zkušenosti od roku 1999. Školení i testy Vám rádi přizpůsobíme na míru. Pokud si budete přát více informací, rádi za vámi přijedeme a vše vysvětlíme.

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz

    Aktuality / Reference