Serverovny a virtualizace

Serverovny a virtualizace

Do IT již dnes nemusíme vkládat rozsáhlé investice pro nákup HW. Našim zákazníkům přinášíme nové možnosti v podobě virtualizace koncových stanic i serverů a rozsáhlých výpočetních celků. Naši zákazníci tak získávají benefity tohoto řešení v podobě snížených nákladů na pořízení IT a bezúdržbový provoz IT komponent.

  • Analýza stávajících serveroven
  • Návrhy serveroven
  • Návrhy serverů a datových úložišť
  • Instalace a realizace serveroven
  • Správa a smluvní servisní podpora serveroven

Zálohování dat a serverů

Data jsou tím nejcennějším, co společnosti, ale i jednotlivci mají. I když si to možná neuvědomujete, stačí zlomek sekundy k tomu, aby všechna data, která znamenají roky práce, nenávratně zmizela. Může dojít k selhání hardware nebo se stanete obětí kybernetického útoku, můžete prostě jen udělát chybu a data smažete omylem. V takových případech pomůže jedině pravidelná záloha dat. Zajišťujeme kvalitní a spolehlivé zálohování veškerých důležitých dat i celých serverů a to nejen lokálně, ale i do privátních či veřejných cloudů.

  • Zálohování virtuálních serverů
  • Zálohování fyzických serverů
  • Zálohování pracovních stanic

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz

    Aktuality / Reference