Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR.

Nová pravidla známá pod označením GDPR nám od 25. května 2018 nedovolují Vás i nadále oslovovat prostřednictvím e-mailu bez toho, aniž byste s tímto oslovováním výslovně souhlasili.

Na základě této skutečnosti si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za tímto účelem:

  • zasílání pozvánek na konference, workshopy, semináře,
  • poskytování informací o novinkách v oblasti ICT,
  • poskytnutí produktových informací, obchodních nabídek, aktuálních ceníků, zajištění licencí,
  • evidence klientů z důvodu statistik a za účelem zjištění relevantních potřeb subjektu údajů.

Rozsah a způsob zpracování osobních údajů, které budou Vámi předány a na základě tohoto souhlasu zpracovávány, naleznete na našich stránkách.

Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na obchod@brain.cz.

Pokud si nadále přejete dostávat informace o akcích a školeních, je nezbytné vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit. Při vyslovení nesouhlasu Vás nebudeme moci nadále informovat o našich akcích, školeních či produktových novinkách.

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz

    Aktuality / Reference