Snídaně se SOPHOS na téma KYBERBEZPEČNOST.

Vážení přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na snídani se SOPHOS na téma KYBERBEZPEČNOST. Více detailnějších informací naleznete v programu níže.

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz