Počet kyberútoků v ČR meziročně vzrostl o 27 %.

Podle průzkumu Check Point Research v prvním čtvrtletí roku 2023 vzrostl celosvětově ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 průměrný týdenní počet kyberútoků o 7 %, přičemž každá organizace čelila v průměru 1 248 útokům týdně. V České republice byl meziroční nárůst dokonce o 27 %, takže jedna společnost v Česku čelila v průměru 1 723 útokům týdně.

https://www.rmol.cz/novinky/pocet-kyberutoku-v-cr-mezirocne-vzrostl-o-27

Live Cyber Threat Map | Check Point

https://threatmap.checkpoint.com/

Co potřebujete vyřešit? Ozveme se Vám nazpět

Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky.

Kontakt

+420 596 620 071
+420 596 620 070
obchod@brain.cz